Vzdrževanje zajema vsa dela v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje in delovanje sistemov pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje. Za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske ali poslovne stavbe sprejmejo etažni lastniki načrt vzdrževanja za časovno obdobje najmanj enega in največ petih let, ki ga pripravi upravnik. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad. V družbi ELDOM d.o.o. imamo zaposlene strokovno usposobljene delavce, ki so sposobni svetovati in pomagati lastnikom pri ohranjanju stanja stavbe in njenim izboljšavam. Upoštevamo predpise, ki narekujejo tudi upoštevanje usmeritev za izboljšanje bivalnega ali uporabnega ugodja, zanesljivosti delovanja naprav in sistemov v stavbi ter povečanja energijske učinkovitosti. Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada, ki jih lastniki zbirajo za namene vzdrževanja stavbe, gospodarimo v duhu dobrega gospodarja. Objekt kljub rednemu vzdrževanju skozi čas izgublja vrednost, kar je tudi normalno. Če objekta ne vzdržujemo, je dolgoročna izguba vrednosti precej večja in v določenem kritičnem obdobju se zmanjša varnost in uporabnost objekta do te mere, da je objekt potrebno sanirati. Sanacija po navadi predstavlja precej večji strošek kot pa sprotno vzdrževanje. Torej je smiselno, da s sanacijo poskušamo doseči več ciljev hkrati, oziroma da objekt celovito saniramo postopoma. To je v končni fazi tudi najcenejša varianta, vendar lastnikom po navadi predstavlja prevelik finančni zalogaj, zato se vedno trudimo med željami in potrebami iskati kompromise.

HIŠNE STORITVE

Obseg hišniških del zajema popravila na objektu v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem na skupnih delih in napravah, katere zmore in sme opraviti hišnik sam
 • Pregled objekta in skupnih prostorov
 • Menjava žarnic
 • Menjava stikal
 • Manjša mizarska popravila skupnih oken in vrat (ključavnice, ščiti, zapirala)
 • Ostala opravila v skladu z dogovorom s predstavniki lastnikov

ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE

Strankam lahko ponudimo čiščenje poslovnih prostorov in skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah ter urejanje okolice. Z naročnikom sklenemo pogodbo o izvajanju storitev čiščenja glede na namembnost prostora v katerem se bo izvajalo čiščenje in lahko zajema:
Redno oz. dnevno čiščenje poslovnih prostorov:
Redno oz. dnevno čiščenje poslovnih prostorov:
 • Izpraznitev košev, nameščanje vrečk in odnos smeti v kontejner
 • Brisanje prostih delovnih površin, miz
 • Brisanje okenskih polic
 • Brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih
 • Brisanje prstnih odtisov z omar, pohištva, steklenih vitrin, vhodov
 • Čiščenje in dezinfekcija sanitarij
 • Nameščanje toaletnih brisač, WC papirja, WC oblog, mila
 • Pometanje ali sesanje, vlažno brisanje tal
 • Pometanje glavnega vhoda
 • Ostala čiščenja po dogovoru
Tedensko čiščenje:
Tedensko čiščenje:
 • Temeljito čiščenje prostih delovnih površin, miz
 • Brisanje telefonskih aparatov, računalnikov, namiznih svetil
 • Temeljito čiščenje vrat
 • Temeljito čiščenje talnih oblog v pisarnah
 • Odstranjevanje pajčevin
 • Ostala čiščenja po dogovoru
Mesečno čiščenje:
Mesečno čiščenje:
 • Temeljito čiščenje stenske keramike, WC zračnikov
 • Čiščenje radiatorjev
 • Čiščenje stolov, foteljev
 • Temeljito čiščenje omar, pohištva
 • Čiščenje napisnih tabel in ograj
 • Pranje košev za smeti
 • Brisanje vertikalnih površin na dosegu roke
 • Ostala čiščenja po dogovoru
Letno čiščenje:
Letno čiščenje:
 • Čiščenje stropnih luči
 • Čiščenje fasade
 • Čiščenje steklenih sten
 • Ostala čiščenja po dogovoru
V okviru storitev urejanja okolice lahko zagotovimo:
 • Pometanje dvorišč in parkirišč
 • Pobiranje in odvoz smeti
 • Pometanje
 • Čiščenje tlakovcev in kamna
 • Košnja
 • Urejanje cvetličnih gred in posod
 • Čiščenje žlebov
 • Ostala dela po dogovoru