IZJAVA DRUŽBE ELDOM D.O.O. O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

  1. UVOD

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v družbi ELDOM d. o. o., s sedežem: Veselova ulica 10, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naše podjetje), in vključuje podatke o kupcih, strankah in drugih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: kupec).

Naše podjetje je upravljavec obdelav osebnih podatkov kupcev. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podajamo druge informacije, ki bi vas lahko zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.

Ta Izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 20.5.2018. Vsebina te Izjave se lahko kadarkoli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani www.eldom.si. V kolikor bi v Izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

  1. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Naše podjetje obdeluje vaše osebne podatke za izvajanje pogodbenih odnosov, kar vključuje vodenje in izvajanje naročil ter pogodbenih aktivnosti.

  1. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Naše podjetje hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe, se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, anonimizirajo ali prenesejo v arhiv (razen, če to prepoveduje zakon ali veljavni načrt hrambe zapisov).

  1. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Naše podjetje osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

– zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom našega podjetja  in

– po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

  1. KAKO SO VAŠI OSEBNI PODATKI VAROVANI?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, tehnične in logično-tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

  1. KAKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV?

Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji, kot tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. V kolikor želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 9 te Izjave.

  1. ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?

Po tem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadarkoli umaknete. V kolikor želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 9 te Izjave.

  1. KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?

V kolikor se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te Izjave.

  1. KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI?

V kolikor vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to Izjavo.

Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na: info.eldom@eldom.si ali ELDOM d.o.o., Veselova ulica 10, 2000 Maribor.