Osebna izkaznica in kontaktni podatki | ELDOM d.o.o.
Menu

Osebna izkaznica družbe ELDOM d.o.o.

Ime družbe:
ELDOM Družba za vzdrževanje in upravljanje nepremičnin d.o.o.
Skrajšano ime družbe:
ELDOM d.o.o.
Organizacijska oblika:
družba z omejeno odgovornostjo
Standardna klasifikacija dejavnosti:
68.320
Glavna dejavnost družbe:
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Sedež družbe:
Veselova ulica 10
2000 Maribor
Slovenija
Registracija:
družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, številka registrskega vložka 062 10406500
Znesek osnovnega kapitala:
212.535,00 EUR
Matična / registrska številka:
5497710  / 5031138968
ID številka za DDV:
SI78753082
TRR:
SI56 6100 0000 9184 404 – Delavska hranilnica d.d.
Spletna stran:
https://www.eldom.si
Direktor družbe:
Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved
Organi družbe:
skupščina, nadzorni svet, direktor

Vodstvo družbe:
Direktor
Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved

Nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov, štiri člane imenuje skupščina na predlog družbenikov in en predstavnik delavcev.
Mag. Andreja Zelenič Marinič (ELEKTRO MARIBOR d.d.)
Aleš Kumperščak (ELEKTRO MARIBOR d.d.)
Ivan Malešič (ELES d.o.o.)
mag. Dušan Krajnik (ELES d.d.)
Ivo PUFIČ (predstavnik delavcev ELDOM d.o.o.)

Skupščina, ki jo predstavljajo vsi družbeniki
Lastniška struktura ELDOM d.o.o.:
Elektro Slovenija d.o.o. – 50%
Elektro Maribor d.d. – 50%

Poslanstvo in vizija:
Osnovno poslanstvo družbe je in ostaja nudenje kvalitetnih uslug svojim naročnikom pri vseh storitvah, ki jih ponujamo v okvirju vzdrževanja in upravljanja. Pri svojem delu stremimo venomer k izboljšanju in napredku in  sledimo sodobnim tržnim gibanjem in prijemom. Vizija družbe je, da postanemo prepoznavni in s prijaznostjo in strokovnostjo pridobimo prednost pred konkurenco.

Kontakti:
E pošta:
info.eldom@eldom.si
Pomembne telefonske številke:
00386 (0)2/555 2 740 – informacije,
00386 (0)2/555 2 742 – tehnična služba, upravljanje zgradb
00386 (0)2/555 2 746 – upravljanje s počitniškimi kapacitetami na Hrvaškem – ELDOM RAB d.o.o.
00386 (0)2/555 2 744 – finance, računovodstvo
00386 (0)2/555 2 741 – direktor
Telefaks: 00386 (0)2/25 12 780

Počitniški dom Krvavec
Abmbrož pod Krvavcem 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Telefon: 00386 (0)4 25 16 736
Fax: 00386 (0)4 25 16 737
GSM: +386 31 857 924 Vili
Počitniški dom Portorož
Belokriška 3, 6320 Pororož
Telefon: 00386 (0)5 67 44 295

Sedež družbe: Veselova ulica 10, 2000 Maribor

NA VRH